خط رند اصفهان و خط دائمی رند 0913 اصفهان

خط رند اصفهان و خط دائمی رند 0913 اصفهان

خط رند اصفهان به منظور استفاده های تجاری و اعتباری مورد استفاده قرار میگیرد. بسیاری از افراد در مشاغل مختلف تجاری و صنعتی داشتن یک خط دائمی رند قدیمی اصفهان را نشانه اعتبار اولیه در کسب و کار خود میدانند .

شما با داشتن خط رند اصفهان میتوانید علاوه بر ماندگاری شماره خود در ذهن مخاطب و مشتریان خود اعتبار خود را نیز در چشم مخاطب و مشتریانتان افزایش دهید.

در سایت اصفهان رند شما میتوانید انواع خط رند اصفهان و سیمکارت دائمی اصفهان با پیش شماره 0913 را خریداری نمایید.

خط دائمی 0913 فقط مخصوص اصفهان نبوده و شهرهایی چون یزد چهارمحال بختیاری نیز شامل سیم کارت های دائمی 0913 میباشند

خط رند اصفهان

شماره شما به عنوان اولین پل ارتباطی در مراودات روزمره اعم از کاری , دوستانه و… خواهد بود که به نوعی گویای تفکرات و دیدگاه های شما بوده و در اکثر موارد بر دیدگاه دیگران نسبت به شما نیز موثر خواهد بود.

در اکثر شهرهای ایران کد های اول عرضه شده در بازار اعتبار بسیار بالایی برای صاحب آن ایجاد میکند به طور مثال در شهر اصفهان کدهای 0913118 و 0913119 حداکثر اعتبار را در روابط تجاری برای فرد ایجاد میکند.

-شماره های رند دائمی نیز علاوه براعتبار بالایی که برای صاحب خود ایجاد میکند بخاطر اینکه به راحتی در ذهن مخاطب سپرده میشود در بازارهای رقابتی تاثیر زیادی بر تجارت شما خواهد داشت زیرا مشتریان اولین تماس را با شما خواهند گرفت.

از مهمترین تکنیک های تبلیغات محیطی مانند بیلبورد و همچنین رسانه ای مانند تبلیغات تلویزیونی انتخاب یک شماره رند میباشد زیرا مخاطب فقط چند ثانیه فرصت دیدن تبلیغ شما را دارد که اگر شماره شما رند باشد آن را فوری بخاطر خواهد سپرد.

هزینه خرید یک شماره رند یا قدیمی در مقابل هزینه های تبلیغاتی بسیار ناچیز بوده ولی تاثیر آن در مقایسه با یک شماره عادی غیر قابل تصور است.

به علت محدودیت برخی شماره های رند و قدیمی بهای آنها روز به روز افزایش یافته و هرگز نمیتوان ارزش آنها را با شماره های عادی مقایسه کرد.

با توجه به کم بودن تعداد خط رند اصفهان و خط دائمی قدیمی اصفهان تقاضا برای این خطوط بالا میباشد اما میتوان بسته به رند بودن خط رند اصفهان با هزینه های مناسب نیز یک خط رند اصفهان تهیه نمود ودر تجارت خود استفاده نمایید.

 

شماره ویژه قیمت (تومان) بروز شده در وضعیت شهر تماس
09131181818 توافقی 1 ساعت در حد صفر اصفهان تماس
09131179093 vipSim توافقی 1 ساعت در حد صفر اصفهان تماس
09131189093 vipSim توافقی 1 ساعت در حد صفر اصفهان تماس
09131189593 99,000,000 1 ساعت در حد صفر اصفهان تماس
09131180704 vipSim 99,000,000 1 ساعت در حد صفر اصفهان تماس
09131180994 vipSim 79,000,000 1 ساعت در حد صفر اصفهان تماس
09131190217 20,500,000 1 ساعت صفر اصفهان تماس
09131192359 15,500,000 1 ساعت در حد صفر اصفهان تماس
09131113197 16,500,000 1 ساعت در حد صفر اصفهان تماس
09131171005 vipSim 35,000,000 1 ساعت در حد صفر اصفهان تماس
09131000355 vipSim 33,000,000 1 ساعت در حد صفر اصفهان تماس

09131333833
vipSim 17,500,000 1 ساعت در حد صفر اصفهان تماس
09131700766 vipSim 4,000,000 1 ساعت در حد صفر اصفهان تماس
09133188656 vipSim 6,500,000 1 ساعت در حد صفر اصفهان تماس
09133188606 6,000,000 1 ساعت در حد صفر اصفهان تماس
09133001565 3,500,000 1 ساعت در حد صفر اصفهان تماس
09200200200 توافقی 1 ساعت صفر اصفهان تماس
09901234678 توافقی 1 ساعت صفر اصفهان تماس
910 0098 910 توافقی 1 ساعت صفر اصفهان تماس
09109109132 3,900,000 1 ساعت صفر اصفهان تماس
09109109142 3,900,000 1 ساعت صفر اصفهان تماس
09109109 67 3,900,000 1 ساعت صفر اصفهان تماس
09139390900 1,600,000 1 ساعت صفر اصفهان تماس
09134600090 10,500,000 1 ساعت صفر اصفهان تماس
09134600036 8,500,000 1 ساعت صفر اصفهان تماس
09134600096 6,500,000 1 ساعت صفر اصفهان تماس
09134600078 3,500,000 1 ساعت صفر اصفهان تماس
09133600790 1,800,000 1 ساعت صفر اصفهان تماس
09133600810 1,900,000 1 ساعت صفر اصفهان تماس
09133600680 2,500,000 1 ساعت صفر اصفهان تماس
09133600720 1,900,000 1 ساعت صفر اصفهان تماس
09133600730 1,900,000 1 ساعت صفر اصفهان تماس
09131921933 3,600,000 1 ساعت صفر اصفهان تماس
09131921944 2,200,000 1 ساعت صفر اصفهان تماس
09131921966 2,100,000 1 ساعت صفر اصفهان تماس
09131927292 2,200,000 1 ساعت صفر اصفهان تماس
09131928202 1,500,000 1 ساعت صفر اصفهان تماس
09131924202 1,500,000 1 ساعت صفر اصفهان تماس
09131924252 1,700,000 1 ساعت صفر اصفهان تماس
09131924262 1,500,000 1 ساعت صفر اصفهان تماس